Β’ Δημοτική Αγορά – Θέατρο Ένα / ΘΕΑΤΡΟ VERSUS

During the late Ottoman era, Kounapia Square was created (on which the 2nd Muncipal Market now stands) and the area began to fill up with shops, bakeries, coffee houses and tavernas.

In 1878, the British Governor covered the open-air market and places were built to house animals in the area.

Venue Detail

M2FV+34M, Δημήτρη Μιτροπούλου, Λεμεσός

Google Maps